ไก่ชนเหนือ.คอม : แหล่งรวมซุ้มไก่ชนคุณภาพ ของภาคเหนือ บนโลกออนไลน์ ติดต่อลงโฆษณา | เกี่ยวกับไก่ชนเหนือ | ติดต่อเรา

คำสงวนสิทธิ์ ไก่ชนเหนือ.คอม

คำสงวนสิทธิ์

ใบทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 151030005541 

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บน Web Application: Kaichonnue.com
จัดทำขึ้นโดย ไก่ชนเหนือ.คอม เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานระบบโปรแกรมสำเร็จรูปจัดเก็บข้อมูลห้องพยาบาล Kaichonnue.com ด้วย Web Application โดยกำหนดสิทธิการใช้งานเฉพาะกลุ่มบุคคลกรของบริษัทเท่านั้น

ข้อมูลทั้งหมด อันรวมถึงข้อความและรูปภาพที่ปรากฏอยู่บน Kaichonnue.com
อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและข้อตกลงสากล ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไขข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับการยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษร จากไก่ชนเหนือ.คอม ก่อน

ภาพประกอบ ภาพถ่าย ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ถือเป็นทรัพย์สินของไก่ชนเหนือ.คอม หรือนักออกแบบและช่างภาพ ที่ได้รับการการออกแบบโดยไก่ชนเหนือ.คอม เพื่อนำมาใช้งานบน Kaichonnue.com
การนำรูปภาพ (ข้อมูลรูปแบบโปรแกรม ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาดจากคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
จากWeb Application: Kaichonnue.com ไปใช้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จากไก่ชนเหนือ.คอมม เสียก่อน


เจ้าของ Web Application: http://www.kaichonnue.com/
ที่อยู่: 86/1 หมู่ 6 ถนนม่วงโตน-ท่าลี่ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
โทรศัพท์:0819804398 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.)
e-mail: TRJsystem@hotmail.com